За нас

Екипът на БГ Медия работи в сферата на селското стопанство от 2003-а година. Имаме солидна практика в сферите на аграрната търговия, маркетинга, комуникациите и аграрната политика.

Основна дейност във фокуса на компанията са:

 • маркетинг и PR комуникации;
 • рекламен одит и медиен мониторинг;
 • разработка на онлайн платформи (уеб дизайн) за аграрни фирми и институции;
 • разработване на цялостни IT решения за агробизнес фирми, вкл. в сферата на кибер сигурността;
 • проучвания за клиентска удовлетвореност;
 • проучвания на пазарни ниши и конкуренция;
 • разработване на стратегически маркетингови анализи в селското стопанство и свързаните отрасли;
 • консултации в сферата на земеделската техника;
 • консултации, проучвания и търговия със зърно, плодове, зеленчуци и преработена продукция;
 • преговори за представителство на агробизнес брандове;
 • консултации за ре-експорт на земеделска техника и продукция;
 • организиране на форуми, семинари и събития в агробизнес сектора.Основни принципи на нашата работа:

- не ангажираме излишно клиентите
- извършваме цялостно обслужване и предоставяме готов краен продукт/услуга