Бизнес рискове

 

БГ Медия осъществява аналитични дейности по отношение на бизнес рисковете в сферата на селското стопанство и свързаните сектори.

Информация, която можете да получите навреме, би спестила сериозни разходи от неправилни управленски и търговски решения.
 

Сфери на превенция и аналитични дейности за агробизнес рискове:

 • Загуба на репутация, обезценка на бранда
 • Загуба на търговска представителност на бранд
 • Кражби, измами, корупция
 • Пренасочване на клиенти към конкурентни фирми
 • Промени в законодателството
 • Загуба на служители към конкурентни фирми
 • Засилване на конкуренцията
 • Лош маркетинг и рекламни кампании
 • Изтичане на поверителна информация от фирмата
 • Погрешно стратегическо планиране
 • Кибер престъпления и рискове
 • Политически рискове
 • Риск от недостиг на кадри