Клиентска удовлетвореност

Проучванията за клиентска удовлетвореност най-често носят много по-голяма ефективност и информация, отколкото са базовите очаквания на фирмите, поръчали такъв тип изследване.

В рамките на клиентското проучване се добива важна информация за търговската и/или производствена дейност на фирмата в очите на крайните клиенти. Благодарение на получената информация ще можете да оптимизирате вашата дейност и да направите по-правилно плануване.
 

Ползи от провеждане на проучване за клиентска удовлетвореност:

  • получавате информация за мястото на вашата фирма/брандове в съзнанието на клиентите
  • получавате данни за това как вашите служители обслужват клиентите
  • получавате прецизен анализ за решенията за покупка и лоялност към марката
  • добивате яснота какви продукти се търсят, какъв е отзивът от вече продадени такива
  • получавате важна информация за пропуски във вашата търговска или производствена дейност
  • получавате информация за конкуренцията на пазара и техните подходи
  • чрез проучването създавате у клиентите чувство за ангажираност и зачитане на мнението

 

Клиентска удовлетвореност - проучване