Външна реклама

В сферата на външната реклама БГ Медия извършва следните дейности:

 

- дизайн на билборди

- продажба на наемно време на билборди на ключови места в България + собствени билборди във Велико Търново

- мониторинг на състоянието на билборди, алармиране при проблеми

- концептуален и технически одит на дизайн и съдържание, преди поставяне на рекламни билбордове

(включително осъществяване на speed тестове, предоставяне на снимки, видео и доклад-анализ)