PRESS

Екипът на БГ Медия имаме дългогодишен опит и журналистическа практика в създаването на качествено съдържание за медиите. Създаваме високо професионални прес-релийзи, текстово, графично и видео съдържание за нуждите на фирмения PR и комуникации в агробизнеса.

 

Според спецификите на всяка задача, разработваме комуникационно съдържание според профила на медиите, в които трябва да се излъчи:

- специализирани аграрни медии

- национални медии

- регионални медии

- чуждестранни медии

 

Нашият екип е съставен от журналисти и маркетолози с богат опит в създаването на публикации и видео съдържание за дигитални, конвенционални и печатни медии. В допълнение към това работим с топ-професионалисти във видео заснемането, записът на гласове за озвучаване, видео-монтажисти и фотографи, с натрупана практика и познаване на спецификите на отделните агробизнес сектори.

 

Основно работим в следните направления:

- професионално създаване на медийно съдържание и прес-релийзи

- разработване на годишни маректингови и рекламни стратегии и тяхното прилагане

- внедряване на иновационни технологии и решения във фирмите

- управление на медийни канали и социални мрежи

- управление на брандове и корпоративен имидж

 

PR агенция и маркетингова агенция

 

Нашата медийна експертиза може да се ползва от:

- фирми занимаващи се с агробизнес търговия

- производители на аграрна продукция

- вносители на чужди агробизнес брандове

- държавни институции в сферата на селското стопанство

- неправителствени организации в аграрния сектор

- национални и регионални медии, които не разполагат с качествени аграрни журналисти

- компании, организации и служби с интереси в сферата на селското стопанство

 

Сред нашите клиенти са:

- фамилни и средни по размер компании

- големи и корпоративни структури

- държавни институции

- неправителствени организации

 

професионално видео заснемане