Проучвания

На база своя дългогодишен опит в селскостопанския сектор, БГ Медия ООД осъществява експертни проучвания за клиентска удовлетвореност, таен клиент, фирмена ефективност, лоялност на партньори и служители, както и за бизнес рискове.

Екипът на БГ Медия е съставен от експерти, които разбират в детайли спецификите в агробизнеса. Ние имаме висока компетенция в секторите на земеделското производство, търговията със селскостопанска техника, торове, продукти за растителна защита, семена, консумативи и т.н. Познаваме селскостопанската среда, различните български и световни брандове и нашите проучвания ще ви дадат максимално обективен поглед върху ключовите дейности за вашата фирма!

Имаме изградена мрежа от тайни клиенти и експерти - сътрудници във всички региони на България.

Проучванията за клиентска удовлетвореност най-често носят много по-голяма ефективност и информация, отколкото са базовите очаквания на фирмите, поръчали такъв тип изследване.

В рамките на клиентското проучване се добива важна информация за търговската и/или производствена дейност на фирмата в очите на крайните клиенти. Благодарение на получената информация ще можете да оптимизирате вашата дейност и да направите по-правилно плануване.
 

Ползи от провеждане на проучване за клиентска удовлетвореност:

 • получавате информация за мястото на вашата фирма/брандове в съзнанието на клиентите
 • получавате данни за това как вашите служители обслужват клиентите
 • получавате прецизен анализ за решенията за покупка и лоялност към марката
 • добивате яснота какви продукти се търсят, какъв е отзивът от вече продадени такива
 • получавате важна информация за пропуски във вашата търговска или производствена дейност
 • получавате информация за конкуренцията на пазара и техните подходи
 • чрез проучването създавате у клиентите чувство за ангажираност и зачитане на мнението

 

проучвания - клиенти, пазари, пазарен дял


Услугата "Таен клиент" е изключително полезна за осъществяване на контрол върху качеството на обслужване на клиентите от страна на вашите служители. БГ Медия е специализирана в сферата на агробизнеса за осъществяването на услугата и последващо изготвяне на ескпертен анализ. Аналитичната информация и контролните въпроси за конкретни продукти и услуги, които ние ще приложим, са ефективен начин да добиете представа отвътре върху вашия пазар, клиенти, продукти и персонал.
 

С поръчване на услугата "Таен клиент" вие получавате:

 • информация за качеството на обслужване от страна на важите служители
 • информация за нивото на професионална компетентност на вашите служители
 • данни за това, дали запитвания на клиенти се пренасочват към конкуренти
 • има ли условия за изтичане на важна търговска информация


Услугата "Таен клиент" включва обаждания по телефона, както и посещения на място във вашия обект. Рискът нашия таен клиент да бъде разпознат е минимален, тъй като работим с много хора от агросектора, в различни региони.