bg en

Одит

Рекламен одит

Какво е рекламен одит?
 
 • проверяваме дали визуалното и текстово послание е правилно насочено към клиентите
 • следим времето и начинът, по който се извършва вашата реклама, сигнализираме при проблеми
 • проверяваме медийните канали за манипулация на статистики и обем на аудиторията
 • преглеждаме за концептуални и правописни грешки в текстовете на вашите реклами
 • поправяме грешките при неправилен превод, извършен от друга страна, вкл.технически преводи

 

Направления на рекламния одит:
 
 • онлайн реклама - следим излъчването на вашите банери, тяхната визия и среда
 • предпечат - преглеждаме за грешки и недомислия вашите рекламни материали и каталози, преди да влязат в печатница
 • печатни реклами и прес-релийзи (вкл.интервюта) - преглеждаме текстове, визия и послания, преди да бъдат финално подадени за печат и публикация
 • визуален, технически и концептуален одит на рекламни видео клипове, преди тяхната публикация. Последващ мониторинг и следене на качественото и правилно излъчване на видео съдържанието
 • билбордове - визуален и концептуален одит преди изработване и поставяне на билбордовете. Последващ мониторинг на тяхното състояние и сигнализация при проблем
 • радио реклама - концептуален и технически одит