bg en

Фото сесия на изложението Агритехника в Хановер, Германия