bg en

Актуално

5 тенденции показват важни промени в PR-а и медиите

5 тенденции показват важни промени в PR-а и медиите
Апр. 12, 2018

Връзката с обществеността никога няма да спре да се развива. Промените в културата, политическото влияние, технологичния напредък и пазарните тенденции ще променят начина, по който хората взаимодействат с медиите. С течение на времето ще стане по-необходимо PR професионалистите и журналистите да се придържат към няколко нови тенденции в индустрията и да усъвършенстват своите умения:

Изкуствен интелект
Изкуствения интелект (засега главно във Facebook, Google, YouTube) бавно се превръща в основен елемент от нашия живот. Професионалните, личните и обществените отношения усещат въздействието на ИИ. Голяма част от връзките с обществеността ще включват прогнозиране на реакциите на марката и обществените реакции. Обратно, огромна част от ИИ се върти около изготвянето на прогнози въз основа на минали тенденции и поведенчески модели на потребителите.

Дори и стартиращи фирми с ограничени данни, работна сила и изчислителна мощ очакват ИИ да окаже значително влияние върху връзките с обществеността. Например, повишената автоматизация на обслужването на клиентите ще повлияе на реакциите на клиентите и на възприятията за предстоящите марки. Освен това продължителният растеж на технологиите за т.нар. облачни структури ще улесни достъпа до технологии за дистанционно дигитално обучение. По данни на Агро Контрол, в България едва 1,5% от фирмите в аграрния сектор използват специализиран софтуер за мениджмънт на запитвания, маркетингова информация и търговски сделки. При 99,7% от фирмите има складов софтуер и това показва една изключително сериозна необвързаност на продажбите и управлението на стоковите наличности с маркетинга и PR-a.

Промяна на прес-съобщенията и PR комуникацията
През последните няколко години популярността на ключов PR инструмент - прессъобщението - намаля драстично. Експертите обаче очакват уменията, необходими за успеха на медийната индустрия, да се развият с течение на времето. Например, производството на съдържание ще се простира вече доста извън писмената дума, за да включи разнообразие от визуалн- фото и видео съдържание. Широкото приложение на смартфоните ще доведе до експлозия на визуалните медии като комуникационен канал (вкл.излъчвания на живо, които платформи като Facebook стимулират, чрез гарантиран по-висок people-reach. Медиите ще се уверят, че всяко текстово прес-съобщение ще трябва да съдържа поне няколко снимки, а препоръчително и видео клип. Освен това визуализацията на данни скоро ще се превърне в укрепена комуникационна среда.

Важно е да се каже, че репортажните видео клипове отпадат като ефективност в PR-a, за сметка на риалити клиповете. Първите изглеждат фалшиви за клиентите. Освен това, практиката за изпращане на прес-съобщения без снимки, ще доведе до нулева ефективност за по-изостаналите в областта на комуникациите.

Фрагментиране на медиите
Фрагментирането на медиите бавно, но сигурно очертава нови възможности за по-висока ефективност. Загубата на доверие в най-големите медийни компании (конвенционалните медии) и нарастващото влияние на неактуализираните новини още повече стимулираха ръста на тази тенденция.

Освен това засилената конкуренция в предоставянето на информация, заедно с нарастващата популярност на входящия маркетинг, продължава да намалява рентабилността на медиите. Това доведе до по-нататъшна фрагментация на аудиторията, която търси автнетично и все по-професионално поднесено съдържание - кратко, безпристрастно, ясно и с проявена съпричастност. Медиите, акцентиращи на публикация на все повече рекламни съобщения на заглавните си страници, ще отпадат трайно от изборът на читателската аудитория.

Повишаването на съзнателните съобщения
Медийната индустрия бавно се превръща в поляризирана и всичко, включително прегледите на продукти, се оказва повлияно от едни или други интереси. Необходимо е търговските марки да се придържат към обществените тенденции и да се придържат към социално осъзнати практики за връзки с обществеността. Приемането на стойностна позиция може или да изгради доверие с определена целева аудитория, което впоследствие да доведе до лоялност към фирмата и/или брандовете, които предлага. Сериозен пропуск при голяма част от аграрните медии в България е, че често не успяват да осъзнаят как изпълнението на зададени публикации може да повлияе негативно на корпоративния имидж на техните клиенти, особено когато се въвежда нова марка на пазара.

Елиминиране на традиционните стратегии за медийни връзки
Необходимостта от капитализиране на пазарните тенденции ще окаже значително влияние върху тактиката за медийни отношения. Това ще повлияе върху начина, по който се представят медиите, за да получат обществено внимание. Създадените медии извличат полза от най-новите модели за разпространение на информация, за да повишат обществената осведоменост. Очаква се все повече от по-големите фирми, да преминат от директно договаряне на реклама, към наемане на медия агенции, на които да се възлага цялостния контрол и отчетност върху реализираните кампании, за сметка на служители вътре във фирмата. Това би вдигнало разходите за реклама средно с около 15% но би повишило ефективността от проведените кампании със средно 70%.

Фрагментирането на медиите и изкуственият интелект ще окажат влияние върху начина, по който хората реагират и възприемат марките. Обратното, промените в културата в индустрията за връзки с обществеността ще променят начина, по който работят медийните специалисти. Дори когато медийният пейзаж продължава да се променя драматично, нищо не изчезва. Обществените отношения са инструмент и са интегрирани в успеха или провала на всяка марка. Колкото по-осведомителна е марката на фона на преобладаващите социално-икономически теми, толкова по-добре ще бъде позиционирана тя и в съзнанието на потребителите.

© БГ Медия :: BG Media Ltd.