bg en

Актуално

Как маркетинг лидерите управляват данните и иновациите онлайн?

Как маркетинг лидерите управляват данните и иновациите онлайн?
Март 12, 2018

Тъй като маркетингът става все по-технически и дисциплиниран заради нуждата от прецизно управление на данните, маркетинговите лидери в компаниите днес са изправени пред нови предизвикателства и възможности.

Интересни статистически данни излязоха от маркетинговата компания ДаймъндЛаб. "Повече от което и да е друго направление в бизнеса, маркетингът е насочил пътя към използването на технологии и нови данни, за да рационализира производителността и да усъвършенства стратегията. Тъй като технологията се развива на първа вълна, то на втората вълна идват новите маркетингови подходи и решения, затова искахме да видим как маркетинговите лидери планират бъдещето", заяви Роан Морган, главен изпълнителен директор на Даймънд Лаб, във връзка с взаимотношенията B2B и B2C.

Кои са топ приоритетите за маркетингови данни и технологична стратегия?

- 53% за използване на данните за вземане на решения

- 42% за интегриране на данните между няколко нови технологии

- 39% за разработване на правилна маркетингова стратегия

- 25% за използване на прогнози и данни за изкуствен интелект

 

Основни направления за маркетингови решения, на база получени данни:

- Разработване на маркетингови стратегии за социални медии

- Разработване на маркетингова стратегия за търсещи машини ( основно Google ) , както и подобрения на търсещите машини в корпоративните сайтове

- Разработване на маркетингова стратегия за персонална комуникация с ключови групи клиенти