bg en

Актуално

Основни пропуски и грешки при аграрния маркетинг в България

Основни пропуски и грешки при аграрния маркетинг в България
Апр. 12, 2018

През последните години ясно се очертава тенденцията, че дигиталната реализация и опит в сферата на аграрния маркетинг не отговаря на очакванията на марките, тъй като въпреки растежът на онлайн влиянието, потребителите остават по-склонни и лоялни преди всичко да пазаруват продукти на марка, която ги третира по персонализиран начин.

Според обобщение на статистическите данни за предходната година 91% от потребителите са по-склонни да пазаруват от брандове, които разпознават, запомнят и им предоставят подходящи предложения и препоръки. Данните показват още, че почти половината (48%) от всички потребители са напуснали уебсайта на даден бизнес и са направили покупка на друго място, защото потребителската им удовлетвореност онлайн е била лоша. Все още силно изостава темпът, с който брандовете да подобрят представянето си и да се приближат до персонализация, като например двустранния диалог с клиентите, комуникацията в реално време по конкретни казуси на клиентите и др. Основен проблем за фирмите в аграрния сектор остава невъзможността да актуализират навреме своята маркетингова и продуктова информация, но най-вече да синхронизират своите рекламни кампании с активностите онлайн.

При 75% от фирмите в аграрния сектор, липсва регулярна актуализация на информацията за дейностите на компанията и предстоящите и инициативи. По-лоши обаче са данните, които сочат, че в сайтовете на 95% от фирмите търгуващи в агробизнес сектора - информацията за техните продукти не е актуална или пълна. Всичко това влияе върху решенията за покупка от страна на потребителите, които макар да търсят все повече информация онлайн, преди да минат към покупка, то зарди пропуски в онлайн представянето на търговските фирми - се връщат към традиционният подход - лично отношение и посещения на място в търговските бази.

Търговските фирми и представители на брандове трябва да дадат възможност за двупосочен диалог
Потребителите търсят марки, които да им гарантират лични резултати и преживявания, които да доведат до ефективен резултат при тях самите, без значение как се представя марката при други клиенти. Това фундаментално отклонение от традиционните комуникационни режими до един нов подход за интерактивни разговори ще даде възможност на специалистите по маркетинг да управляват нови нива на персонализация, доверие и значими преживявания.

Повечето марки са съсредоточени върху това, че се опитват да предскажат потребителското (стоково) търсене на клиента, но сега осъзнават, че този подход е труден за мащабиране. Статистическите данни от проучвания в сектора показват, че 75% от потребителите заявяват, че биха били ценни за създаването и управлението на "профил на стил" или на жив профил, който брандовете биха могли да използват, за да изяснят по-добре опита си и да направят препоръки.

"Клиентите често се оказват затрупани от широкия избор на пазара и са подтикнати от лошо преценени преживявания при взаимодействие с марките. Но има едно просто решение за това, като се създаде непрекъснат двупосочен дигитален диалог", посочва Таня Борисова - маркетинг мениджър в БГ Медия. "Това пренасочва контрола на реализацията на кампаниите към по-ефективна слушаемост и разбиране на клиента и да им позволят да купуват каквото искат по свои собствени условия. Това не само води до значително по-добро преживяване за отделния потребител, но е и най-ефективният начин за маркиране на персонализирани преживявания".

Какво показват данните за персонализирания подход?

- 42% от клиентите в аграрния сектор смятат за твърде агресивен и неподходящ маркетингов инструмент - да получават e-mail съобщения на личните си пощи.

- 85% от клиентите посочват, че рекламите, които виждат онлайн не отговарят на техните търсения

- 49% от клиентите се ужасяват, когато получат реклама, която разкрива, че маркетинговият инструмент е използвал информация за тяхното местоположение (регион, населено място)'

- 75% от клиентите не харесват получаването ("тикането в ръце") на рекламни брошури по време на събития и изложения

- 98% от клиентите предпочитат комуникацията за продукт / услуга да бъде по тяхна инициатива, онлайн чрез чат или по телефона

- 96% от клиентите нямат против да получават директно списания или книжки засягащи конкретни проблематики в сектора и съвети за решения

- 91% от клиентите смятат за изключително груб подход непоисканите лични посещения в стопанства и ферми с цел предлагането на продукти / услуги

- 87% от клиентите търсят "персонализиран подход" при посещение в търговски бази на фирмите, инициирани по тяхна инициатива, а не по инициатива на търговци

- 60% от клиентите предпочитат да получат персонално авансово разяснение за продукти / услуги чрез онлайн чат или Facebook съобщения, преди да посетят търговска база

 

© БГ Медия ::: BG Media