bg en

Римекс Технолоджийс ЕАД - уеб сайт

Уеб дизайн и разработка на уеб сайт за търговия със селско-стопанска техника.

Характеристика: Динамичен уеб сайт - система за управление на съдържанието (CMS).
- Добавяне, редактиране и премахване на раздели към сайта.
- Добавяне, редактиране и премахване на съдържание към разделите.
- Административен панел за управление, защитен с парола.
- Мобилна версия с адаптивен дизайн.

Използвани технологии: PHP;mySQL; HTML; CSS; jQuery

Време за разработка: 4 седмици.

URL: http://rimex.bg/