bg en

ПРОУЧВАНИЯ

Бизнес рискове

БГ Медия осъществява аналитични дейности по отношение на бизнес рисковете в сферата медиите, PR-а, дигиталното и публично представяне на фирми и институции. 

Информация, която можете да получите навреме, би спестила сериозни разходи от неправилни управленски и търговски решения.
 

Сфери на превенция и аналитични дейности за рискове:
 
 • Загуба на репутация, обезценка на бранда
 • Загуба на търговска представителност на бранд
 • Кражби, измами, корупция
 • Пренасочване на клиенти към конкурентни фирми
 • Промени в законодателството
 • Загуба на служители към конкурентни фирми
 • Засилване на конкуренцията
 • Лош маркетинг и рекламни кампании
 • Изтичане на поверителна информация от фирмата
 • Погрешно стратегическо планиране
 • Кибер престъпления и рискове
 • Политически рискове
 • Риск от недостиг на кадри

Клиентска удовлетвореност

Проучванията за клиентска удовлетвореност най-често носят много по-голяма ефективност и информация, отколкото са базовите очаквания на фирмите, поръчали такъв тип изследване.

В рамките на клиентското проучване се добива важна информация за търговската и/или производствена дейност на фирмата в очите на крайните клиенти. Благодарение на получената информация ще можете да оптимизирате вашата дейност и да направите по-правилно планиране.
 

Ползи от провеждане на проучване за клиентска удовлетвореност:
 
 • получавате информация за мястото на вашата фирма/брандове в съзнанието на клиентите
 • получавате данни за това как вашите служители обслужват клиентите
 • получавате прецизен анализ за решенията за покупка и лоялност към марката
 • добивате яснота какви продукти се търсят, какъв е отзивът от вече продадени такива
 • получавате важна информация за пропуски във вашата търговска или производствена дейност
 • получавате информация за конкуренцията на пазара и техните подходи
 • чрез проучването създавате у клиентите чувство за ангажираност и зачитане на мнението

Таен клиент

Услугата "Таен клиент" е изключително полезна за осъществяване на контрол върху качеството на обслужване на клиентите от страна на вашите служители.

БГ Медия ООД е специализирана за тази услуга само в сферата на агробизнеса -  за осъществяването на услугата и последващо изготвяне на ескпертен анализ.

Аналитичната информация и контролните въпроси за конкретни продукти и услуги, които ние ще приложим, са ефективен начин да добиете представа отвътре върху вашия пазар, клиенти, продукти и персонал.
 

С поръчване на услугата "Таен клиент" вие получавате:
 
 • информация за качеството на обслужване от страна на важите служители
 • информация за нивото на професионална компетентност на вашите служители
 • данни за това, дали запитвания на клиенти се пренасочват към конкуренти
 • има ли условия за изтичане на важна търговска информация


Услугата "Таен клиент" включва обаждания по телефона, както и посещения на място във вашия обект. Рискът нашия таен клиент да бъде разпознат е минимален, тъй като работим с много хора от агросектора, в различни региони.

За повече информация се свържете с нас: 0877 07 00 07 ; press@bgmedia.bg